lichwa - prymitywna forma stosunków kredytowych między dłużnikiem a wierzycielem, charakteryzująca się brakiem realnego zabezpieczenia pożyczek i w związku z tym krótkim terminem ich spłaty obraz bardzo wysokim oprocentowaniem; zajmowali się nią ludzie wyspecjalizowani w zawodzie - początkowo byli to głównie Żydzi, których nie obowiązywał kościelny zakaz pobierania odsetek.