portal - artystyczna architektoniczno-rzeźbiarska oprawa otworu wejściowego do budowli.