hanza - w średniowiecznej Europie związek miast (czasem kupców), mający na celu zdobycie uprzywilejowanej pozycji w handlu.