scholastyka - termin oznaczający naukę uprawianą na średniowiecznych uniwersytetach, nurt teologiczny i filozoficzny oraz metodę filozofowania; scholastyka zmierzała do pogodzenia  antycznej filozofii Platona i Arystotelesa z Biblią