skryptorium - w średniowiecznych klasztorach wydzielone pomieszczenie, służące zakonnikom do przepisywania rękopisów.