monastycyzm - model życia religijnego, polegający na życiu we wspólnocie klasztornej, obwarowany ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oraz skoncentrowany na modlitwie i służbie Bożej.