obediencja - posłuszeństwo, dyscyplina; akt posłuszeństwa świadczony przez duchownego wobec przełożonych, stanowiący podstawę katolickiego prawa kanonicznego; akt obediencji wobec papieży nabrał szczególnego znaczenia podczas tzw. schizmy zachodniej, czyli podziału Kościoła katolickiego na dwa obozy w związku z wyborem dwóch papieży: obediencję papieży rzymskich i obediencję papieży awiniońskich.