poradlne - nazwa jednej z danin prawa książęcego, uiszczana zwykle w naturaliach, pochodząca od jednostki stanowiącej podstawę jej wymiaru, czyli obszaru ziemi uprawnej zwanego radłem; poradlne było stopniowo likwidowane w XIII-XIV wieku.