kompania handlowa - w epoce nowożytnej spółka założona w celu prowadzenia handlu zamorskiego; najsłynniejszą kompanią handlową była angielska Kompania Wschodnioindyjska, która została założona w 1600 r. - w XIX w. zarządzała Indiami w imieniu Korony Brytyjskiej.