prasa drukarska  - urządzenie służące do odbijania na papierze tekstów i ilustracji przez tłoczenie z form wypukłych - czcionkowych, drzeworytowych.