odpust - w katolicyzmie pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzech, które zostały odpuszczone co do winy; odpust może być udzielony zarówno żywym, jak i zmarłym i może być całkowity (darowanie całej kary) lub cząstkowym (zmniejszenie kary); odpusty są skutkiem zadośćuczynienia.