jurysdykcja - prawo sądzenia, czyli posiadane przez dany podmiot uprawnienie do rozstrzygania spraw, czyli orzekania w danej sprawie.