klientelizm - nieformalny układ o charakterze ekonomiczno-politycznym, polegający na objęciu opieką osoby lub grupy osób, nazywanych klientami, przez osobę zamożną i wpływową, zwaną patronem, w zamian za poparcie polityczne.