pauperyzacja - zubożenie, proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub całych zbiorowości.