rozejm/zawieszenie broni - umowa zawierana między wojującymi stronami, wstrzymująca działania wojenne na określony czas lub bezterminowo, na całym froncie lub na jego wybranych odcinkach; rozejm krótkotrwały strony zawierają np. w celu zebrania rannych z pola bitwy; rozejm ogólny wstrzymuje wszystkie działania i często jest wstępem do zakończenie wojny.