legendy - opowieści o postaciach historycznych, lub uważane za historyczne, w większości były początkowo przekazywane w formie ustnej, a dopiero później spisywane; legendy opowiadają o wybitnych postaciach i często zawierają motywy nierealne lub nieprawdopodobne.