kodyfikacja – jednorazowe połączenie wcześniej rozproszonych przepisów prawnych w jednolity i usystematyzowany zbiór obejmujący normy danej gałęzi prawa.