hipodrom - owalny plac przeznaczony na wyścigi koni lub rydwanów.