herby - ustalone według określonych reguł heraldycznych oznaki osoby, rodu, miasta lub państwa; początki herbów to proste symbole zamieszczane na sztandarach i tarczach dla łatwiejszego rozpoznania podczas bitwy.