hołd lenny/homagium – uroczysta ceremonia zawarcia kontraktu lennego, podczas której  wasal klękał przed swoim seniorem i składał mu uroczystą przysięgę wierności, zobowiązując się do niesienia mu pomocy zbrojnej oraz służenia mu radą.