barbakan – dzieło obronne wybudowane na zewnątrz średniowiecznych obwarowań, najczęściej w formie obszernej baszty cylindrycznej z bramą, połączone mostem lub osłoniętym przejściem (szyją) z bramą obwodu warownego.