repatriacja - zorganizowana akcja przesiedlenia do kraju jego mieszkańców, którzy w wyniku działań wojennych lub zmian granic znaleźli się na terytorium innych państw.