posługi - przymusowe świadczenia w robociźnie na rzecz władcy na mocy tzw. prawa książęcego - np. budowa mostów, grodów, transport itp.