ogradzanie – procesy w nowożytnym rolnictwie angielskim, związane z przechodzeniem od upraw do hodowli, polegające na łączeniu gruntów i powstawaniu wielkiej własności ziemskiej, połączone z ogradzaniem.