koalicja – porozumienie wojskowe lub polityczne kilku państw zawarte w celu wspólnego działania przeciw jednemu lub grupie innych państw.