nowela sierpniowa - ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 o zmianie Konstytucji z 17 marca 1921 r.; nowela sierpniowa przede wszystkim wzmacniała pozycję prezydenta - przyznała mu prawo do rozwiązania parlamentu oraz prawo do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.