dadaizm  awangardowy ruch artystyczno-literacki rozwijający się w latach 1916-1923; negował europejskie dziedzictwo kulturowe i wyrażał bunt przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej; stworzył własną koncepcję sztuki, wyrażającą bezsens i chaos rzeczywistości poprzez prymitywizm i infantylizm - dziecięce "da-da"; kluczową cechą twórczości artystycznej były nieograniczona swoboda i indywidualna fantazja; dla sztuk plastycznych charakterystyczne były kompozycje przypadkowo dobranych przedmiotów.