kolaboracja - termin przyjęty podczas II wojny światowej na określenie współpracy obywateli państw okupowanych z władzami okupacyjnymi.