okupacja - zajęcie, obsadzenie; czasowe zajecie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej i wykonywanie na nim władzy administracyjnej podczas wojny;