„piąta kolumna” - potoczne określenie obcej dywersji i agentury działającej na terenie danego państwa; podczas II wojny światowej piątą kolumną nazywano organizacje pronazistowskie mniejszości niemieckich oraz rodzimych kolaborantów, związane i inspirowane przez reżim hitlerowski, które podczas ataku wojsk niemieckich udzielały im realnego wsparcia, wykonując na ich rzecz akcje dywersyjne; określenie nawiązuje do wydarzeń z hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) podczas której wojska gen. Francisco Franco uderzyły na Madryt czterema kolumnami, a piąta kolumna w postaci utajnionych w mieście sił profrankistowskich wspierała je za pomocą dywersji i szpiegostwa.