gadzinówki - powszechne w okresie II wojny światowej określenie polskojęzycznej prasy, wydawanej przez niemieckie władze okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie oraz władze sowieckie na ziemiach polskich okupowanych przez ZSRR.