paszportyzacja -  akcja polegającej na odbieraniu mieszkańcom anektowanych w 1939 r. przez Związek Radziecki polskich Kresów Wschodnich dokumentów stwierdzających obywatelstwo polskie i wręczaniu sowieckich dokumentów tożsamości – paszportów.