demonopolizacja - proces pozbawiania gospodarki niemieckiej po II wojnie światowej struktury monopolistycznej, narzucony Niemcom przez zwycięskie mocarstwa na konferencji poczdamskiej w celu stworzenia gospodarki wolnokonkurencyjnej.