referendum - głosowanie ludności w określonej sprawie, w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze; referendum jest formą demokracji bezpośredniej.