dekolonizacja - stopniowe uzyskiwanie niepodległości przez byłe kolonie państw Europy Zachodniej; dekolonizacja rozpoczęła się po I wojnie światowej, a nabrała przyśpieszenia po II wojnie światowej.