bramin - indyjski kapłan, posiadający świętą wiedzę członek najwyższej kasty kapłańskiej.