Mojżesz - biblijny przywódca i prawodawca narodu izraelskiego; żył w pierwszej połowie XIII w. p.n.e. i według Biblii wyprowadził Żydów z Egiptu i przeprowadził do Ziemi Obiecanej; na górze Synaj Jahwe zawarł za jego pośrednictwem przymierze z Izraelem; pod jego przywództwem Izraelici podbili Zajordanię, jednak nie dane mu było dotrzeć do Ziemi Obiecanej Kannan - była to kara za chwilę zwiątpienia w moc Jahwe na u źródeł Meriba.