Arystofanes (ok. 445-ok. 385 p.n.e.) - najwybitniejszy przedstawiciel komedii staroattyckiej;  jego twórczość przypada na okres wojny peloponeskiej i wiele utworów nawiązuje do niej - Arystofanes atakował w nich zwolenników kontynuacji wojny (Acharnejczycy, Rycerze), a brał w obronę chłopów, rzemieślników i drobnych kupców, którzy najdotkliwiej odczuwali skutki wojny; z 40 komedii jego autorstwa zachowało się 11 i część z nich ma charakter ostrej satyry politycznej i społecznej - w komedii Ptaki piętnował pieniactwo Ateńczyków, w komedii Żaby wyśmiewał nowe prądy w filozofii i poezji.