Kybele - frygijska bogini płodności i urodzaju, pierwotnie symbol rozrodczych sił natury, a później patronka rolnictwa i rozwoju, była również czczona jako opiekunka miast w czasie wojny; Kybele w Grecji była utożsamiana z Reą i Demeter; w Rzymie kult Kybele został uznany za państwowy w 204 r. p.n.e. i był sprawowany w świątyni na Palatynie; w sztuce Kybele przedstawiano jako kobietę siedzącą na tronie w koronie z wież i z lwami u stóp, albo w powozie zaprzężonym w lwy.