Wercyngetoryks (?-46 r. p.n.e.) - wódz galijskiego plemienia Arwernów, który w 52 r. p.n.e. stanął na czele powszechnego powstania Galów przeciwko panowaniu Rzymian; zadał wiele klęsk wojskom Cezara, ale jego armia została oblężona w Alezji i zmuszona do kapitulacji, a on sam został wzięty do niewoli i stracony z rozkazu Cezara w 46 r. p.n.e. w Rzymie.