Izydor z Sewilli (ok. 560-636) - święty i Doktor Kościoła katolickiego, teolog i historyk; kształcił się w szkole biskupiej i klasztornej w Sewilli; około 601 r. został biskupem Sewilli i w ramach swojej działalności założył szkoły biskupie w Sewilli, Saragossie i Toledo; jego największym dziełem jest Etymogiarum libri XX, będące encyklopedią obejmującą całokształt wiedzy dostępnej w VII w.; ponadto napisał dzieło pod tytułem Chronica Maiora, w której przedstawił dzieje świata od jego stworzenia oraz dzieło pod tytułem Historia de regibus Gothorum, Vandalorum, Suevorum, zawierające dzieje Gotów, Wandalów i Swewów.