Nestor (XI/XII w.) mnich klasztoru w Kijowie, autor dwóch utworów hagiograficznych: żywota Borysa i Gleba oraz żywota Teodozjusza Pieczarskiego; Nestorowi przypisuje się również autorstwo pierwszej redakcji  latopisu (rocznika) nazywanego Powieścią doroczną; Powieść doroczna zawiera opowiadania, komentarze i legendy przedstawiające dzieje Rusi od IX do początków XII wieku w typowym dla roczników ujęciu chronologicznym.