Kosmas z Pragi (ok. 1045-1125) - kanonik praski i czeski kronikarz; studiował w Pradze i w szkole katedralnej w Leodium i wiele podróżował; kanonikiem praskim został po 1099 r.; autor Kroniki Czechów - podstawowego źródła do dziejów Czech X-XII wieku; dzieło Kosmasa zawiera wiele cennych informacji na temat Polski i innych sąsiadów Czech, ale dalekie jest od obiektywizmu - widoczna jest niechęć Kosmasa do Polaków i Niemców; Kronika Czechów jest wybitnym dziełem literackim, spisanym prozą rytmiczną i rymowaną.