Thietmar z Merseburga (975-1018) - najmłodszy syn grafa Zygfryda Walbecka, biskup Merseburga i niemiecki kronikarz; otrzymał staranne wykształcenie w Quedlinburgu i Magdeburgu; ok. 1004 r. trafił na dwór króla niemieckiego Henryka II, a następnie został mianowany biskupem; w roku 1012 zaczął pisać Kronikę - dzieło składające się z ośmiu ksiąg i obejmujące czasy panowania królów niemieckich z dynastii Ludolfingów; Kronika Thietmara, mimo wyraźnej niechęci autora do sąsiadów Niemiec, zawiera wiele cennych informacji o najdawniejszych dziejach Polski, Czech, Węgier i Słowian Połabskich.