Justynian I Wielki (ok. 482-565) - od 527 r. cesarz bizantyjski; dążył do odzyskania dawnych granic cesarstwa rzymskiego - z rąk Wandali odzyskał północną Afrykę, południowo-wschodnią Hiszpanię odebrał Wizygotom, a Włochy Ostrogotom; prowadził wojny z Persją, a dla obrony przeciw Słowianom nakazał zbudować umocnienia nad Dunajem; w polityce wewnętrznej zreformował administrację państwa oraz nakazał kodyfikację prawa rzymskiego, dzięki czemu powstało pomnikowe dzieło prawnicze nazwane Kodeksem Justyniana, znane również pod nazwą Corpus Juris Civilis (zbiór prawa cywilnego); Justynian Wielki przyczynił się również do rozwoju kultury, piśmiennictwa i architektury - z jego inicjatywy powstała m.in. Hagia Sophia.