Radzim/Gaudenty (ok. 960 lub 970 - ok. 1011 r.) - syn Sławnika na Libnicach, brat św. Wojciecha, pierwszy arcybiskup polski; uczestniczył w wyprawie misyjnej biskupa Wojciecha do Prusów i był świadkiem jego śmierci; w 999 r. został konsekrowany w Rzymie na arcybiskupa gnieźnieńskiego, a stolicę arcybiskupią objął w 1000 roku podczas zjazdu gnieźnieńskiego; jego działalność jako arcybiskupa nie jest bliżej znana.