Elżbieta Łokietkówna (1305-1380) - córka Władysława I Łokietka i Jadwigi, córki księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego; żona Karola Roberta Andegaweńskiego i matka m.in. Ludwika Węgierskiego; jako królowa Węgier przyczyniła się do umocnienia sojuszu polsko-węgierskiego, a po objęciu przez Ludwika I Węgierskiego tronu polskiego w latach 1370-75 w jego imieniu sprawowała w Polsce regencję; jako regentka kontynuowała politykę swojego brata Kazimierza III Wielkiego, dbała o rozwój miast i górnictwa; przyczyniła się do nadania w 1374 r. szlachcie polskiej przywileju koszyckiego.