Maciej Korwin (1443-1490) - Syn Jana Hunyadyego i Elżbiety Szilagyi, od 1458 r. król Węgier, od 1469 r. król Czech; prowadził wojny o tron czeski z Władysławem Jagiellończykiem i Jerzym z Podiebradów i o tron cesarski z Habsburgami - w wyniku tych walk zajął Morawy, Śląsk i Łużyce oraz Dolną Austrię wraz z Wiedniem, który ustanowił swoją stolicą; przeprowadził reformy - m.in. ujednolicił system podatkowy i stworzył wojsko zaciężne; był mecenasem sztuki i nauki - założył uniwersytet Pozsóny (obecnie Bratysława).