Baltazar Castiglione (1478-1529) - włoski pisarz i dyplomata, dworzanin książąt Mantui i Urbino, ambasador w Anglii i Rzymie, po śmierci żony w 1520 r. przyjął święcenia kapłańskie i w 1524 r. otrzymał stanowisko nuncjusza papieskiego w Hiszpanii; do historii przeszedł jednak jako autor traktatu Il Cortegiano (Dworzanin), w którym opisał wzorzec doskonałego renesansowego dworzanina.