Tycjan (ok. 1485-1576) - włoski malarz, działający w Wenecji - od 1516 r. pełnił funkcję oficjalnego malarza Republiki Weneckiej, a w 1533 r. cesarz Karol V mianował go swoim oficjalnym malarzem; jego pierwszym znaczącym dziełem było Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny z 1518 r.; stworzył wiele portretów (np. Karola V,  Filipa II i członków dworu cesarskiego) oraz obrazów o tematyce religijnej (np. Upadek Chrystusa) i mitologicznej (np. Bachus i Ariadna, Wenus i Adonis).